background

Online Kayıt / İnscription en ligne

MADDE 1 – AMAÇ
İşbu Sözleşmenin amacı, öğrencinin evinden okul idaresinin belirlediği noktaya ve okul idaresinin belirlediği noktadan evine taşınmasıyla ilgili olarak taşımacının ve öğrenci velisinin hak ve ükümlülüklerini belirlemektir.
MADDE 2 – TAŞIMACININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a-. Taşımacı, öğrencinin evinden (ya da evden farklıysa alınma noktası) okula ve okuldan evine (ya da farklıysa bırakılma noktası),belirtilen saatler, yerler ve güzergahlara riayet içinde ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşınmasından sorumludur.
b- Okul servis taşımacılığı ile ilgili yürürlükte olan tüm mevzuata uymakla yükümlüdür (Ulaştırma bakanlığının okul servis araçları hizmet yönetmeliği ve Istanbul Büyükşehir Belediyesi servis araçları yönetmeliği).
c- Öğrencinin oturduğu bölgede 9 dan az öğrenci varsa o bölgeye servis hizmeti verilme zorunluluğu yoktur.
MADDE 3 – SÜRÜCÜ, REHBER PERSONEL VE OKUL SERVİS ARACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a- Öğrenciyi taşıyan okul servis aracını kullanan sürücü, yürürlükteki mevzuatın getirdiği kriterleri sağlamalıdır.
b- Sürücü, Trafik mevzuatının kurallarına uymalıdır.
c- Öğrenciyi taşıyan okul servis aracında bir rehber personel bulunmalıdır.
d- Rehber personel öğrenci sınıflarının ve araçlarının bulunduğu yerler arasında mesafe olduğundan dolayı okul çantası haricinde, veliler tarafından okula veya öğretmene ulaştırılması için verilebilecek eşya, hediye, pasta veya benzeri unsurları taşımak ile yükümlü değildir.
MADDE 4 – ÜCRET VE ÖDEME
a-Taşımacı tarafından sağlanan okul servis taşımacılığı hizmetinin fiyatı, yürürlükteki düzenlemelere ve okulun servis kriterleri göz önüne alınarak belirlenir ve öğrencinin taşınmasını sağlamak için gidilecek mesafeyi dikkate alır. Bu fiyata kdv dâhildir.
b- Yıl içerisinde akaryakıt fiyatları %30 üstü artış gösterir ise ape ile görüşülerek ve mutabık kalınarak servis fiyatları tekrar revize edilebilir.
c- Fiyat sabittir ve tatil, bayram tatili, hastald- Ödemeler Eylül ayı (3,5ay), Aralık ayı (3ay) ve Mart ayı (3ay) olarak 3 taksitle ödenir. Yıllık peşin ödemede %5 indirim uygulanır. Öğrenciler ayrı araçlarda dahi olsa, 3 çocuğa %10, 4 çocuğa %15 kardeş indirimi uygulanır. Haziran ayı %50 indirimli olarak ödenir.
e- Ödemeler fatura teslim tarihini takiben 10 gün içinde yapılmalıdır.
f- Servis kaydı yapılan her öğrenciye 1 koltuk tahsis edilir ve bu koltuk yıl sonuna kadar rezerve edilir.
g- 1 ay boyunca servis ödemesi yapılmayan öğrenciye 2. aydan itibaren servis hizmeti verilememektedir.
h- Faturanın havale veya eft ile ödenmesi durumunda (Denizbank şube kodu 9027 PLTURİZM TAŞIMACILIK LTD ŞTİ
IBAN: TR17 0013 4000 0028 4715 7000 01) nolu hesaba ödeme yapılabilir.
i- Öğrencinin okul servis aracını haftanın sadece birkaç günü kullanması durumunda dahi tam ücret alınır.
j- Buna karşılık, Tarabya kampüsündeki öğrenci okul servis aracını sadece dönüş yolculuğu için kullanıyorsa, toplam ücretin sadece % 70'i alınır.
k- Taşınma, okul değişikliği veya öğrencinin bir aydan fazla bir süre okula devam etmesini engelleyen hastalık durumunda, PL Turizm, Öğrencilerin velileri tarafından kanıtın ibraz edilmesi üzerine sonraki aylar için yapılan ödemeleri geri ödemek zorundadır.
l- Rehber personel ücretleri fiyatlara dahildir.
j- Düzenli olarak ikinci adres veya başka bir servis kullanılması durumunda ek ücret alınır.
MADDE 5 – TAŞIMA HİZMETİNİN GERÇEKLEŞMESİ
a- Ailelere veya öğrencilere bildirilen alınış saatlerine riayet edilmesi zorunludur. Öğrencinin gecikmesi durumunda, okul otobüsü üç dakikadan fazla beklemez.
b- Öğrenci okul servis aracını kullanmayacaksa, veliler sürücüyü veya rehber personeli bilgilendirmelidir.
c- Zorunlu listede bulunan öğrenciler dışındaki insanları taşımak kesinlikle yasaktır.
d- Rehber personel, tüm yol boyunca öğrencinin kemerini tamamen bağladığından emin olmalıdır. Aynı zamanda okul servis aracı içinde düzeni korumakla yükümlüdür.
e- Öğrenci tarafından okul servis aracına verilen zarar velisi tarafından karşılanacaktır.
f- Yolculuk esnasında, sürücü belirlenen güzergaha uymakla yükümlüdür (İstisnai durumlar hariç).
g- Sürücü ve rehber personel okul servis aracının içini kontrol etmeli ve tüm öğrencilerin araçtan indiğinden emin olmalıdır. Aynı şekilde, araçta hiçbir nesnenin unutulmadığını kontrol etmelidirler.
h- Öğrencinin bulunduğu adrese servis hizmeti sağlanamıyor ise, farklı bir noktadan alınıp bırakılacaksa, Pl Turizm tarafından ek bir belge hazırlanarak velinin onayına sunulur. Onaylamaz ise servis hizmeti sağlanamaz.
MADDE 6 – TAŞIMACININ SORUMLULUĞU
a- Tarafların anlaşmazlığı halinde, Istanbul mahkemeleri yetkilidir.
b- PL Turizm, öğrenci velileri veya üçüncü kişiler tarafından yapılan tazminat talepleriyle (kaza, şiddet, ayaklanmalar, ödemeler vb.) ilgili tek muhataptır.
MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İşbu Taşıma Sözleşmesi bir eğitim-öğretim yılı için yapılmıştır. Sadece bir yıl geçerlidir ve her yıl yenilenmelidir. Aksi takdirde, otomatik olarak sona erecektir.ık veya okulun istisnai olarak kapanması nedeniyle azaltılamaz